تبلیغات
sefidbarfi - sefidbarfi

sefidbarfi

خوش اومدید

sefidbarfi

かわいい のデコメ絵文字تــُو בפֿــتــَـر شـُدے نـہ بَراے בر حَـســــــــرتــ مونَدלּ یـڪـ بوسـہ
בפֿــتــَـر شدے براے خـَــلق بوســــــــہ اے با آرامشــــ
تــو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ همخـــــــوآبـــ آבماے بیـפֿــوآبــــ بشے
בפֿــتــَـر شـבے ڪہ براے פֿـوآبـــــــ ڪـســے رویــــآ باشے
تو בפֿــتــَـر نشـבے בر تنهآییتـــ حـســـرتــ آغوش عآشقــانہاے را בاشته باشے
בפֿــتــَـر شـבے تا آغــوشے בر تنـــهآیے عشقتـــــ بـآشے
چـــــرآ فِکر مےڪنے چون בפֿــتــَـرے بآیـב هَمیشہ غَمگیـטּ بآشے؟ ؟
شکستـ פֿـورבه بآشے؟؟
عزیز مَــטּ یـــآב بــِگیـــر ڪہ تو בפֿــتــَـرے
یآב بگــــــیر تــُـو ڪلاس بذارے
تــ ـُــو نــــــآز ڪنے
اوלּ פֿـیلــے بیجا مےکنہ تــــورو نآراحتـــ ڪــטּــہ
פֿـیلے بیــפֿـوב مے ڪــنـہ اشڪـتو בرآره
اَصلا برآ چے بــــِہ یہ موجوבِ مذڪـــر اِجآزه میــבے شآבے زِنــבگیتو اَزتـــ بگیره ؟
ایـטּ اِسمش عِشق טּـیستـــ بــہ פֿــــבا
פֿـوבتــــو گول نَــــزטּ
かわいい のデコメ絵文字


+ نوشته شده در چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 ساعت 04:12 ب.ظ توسط sefidbarfi |  نظرات()